Kokie galimi klausimai darbuotojams?

EMOCIJOS NUOTAIKŲ TYRIMAS

Kaip jautiesi šiandien?

ENPS (employee Net Promoter Score) TYRIMAS

Galite sužinoti NPS balą, kaip darbuotojai vertina Jūsų kompaniją.

Kokia yra tikimybė, kad rekomenduotumėte dirbti ALTUMAS GRUPĖJE draugui ar kolegai?

BET KOKS KITAS KLAUSIMAS

Atviras klausimas:

Jūsų komentarai ir pageidavimai?

Šypsenėlių klausimas:

Gali būti bet kokie klausimai paremti šypsenėlėmis, įvertinti kavą, aptarnavimą, vadovus ir panašiai.

Pasirinkimo klausimai:
Pvz. Įvardinkite, kas jums labiausiai patiko ir/ar nepatiko kavoje?

>
Kavai priekaištų neturiu;
Per stipri/ sodri kava;
Per silpna/ švelni kava;
Per karti kava;
Per rūgšti kava;